FRI FRAKT ÖVER HELA VÄRLDEN

Köpvillkor

Villkor

Dessa allmänna villkor gäller för dina inköp och din användning av Pareto Watches webbplats www.paretowatches.com och är ett avtal mellan dig och P Watches AB, organisations nr: 559103-9531, Mellangatan 17b 55451 Jönköping, Sverige (hädanefter benämnt ”Pareto Watches”). Genom att göra ett inköp från och använda denna webbplats, förbinder du dig till dessa användarvillkor. Se till att du noga läst och förstått användarvillkoren före du använder vår webbplats.

Bekräftelse

När vi mottagit din beställning kommer vi skicka en bekräftelse till din email adress. Det är därför viktigt att du anger rätt email adress vid beställningen. Orderbekräftelsen (kvittot) fungerar även som en garanti och inköpsbevis.

Betalningsmetoder

Du kan välja betala med bankkort, kreditkort eller genom faktura. Pareto erbjuder betalningar genom Klarna Checkout eller Stripe. Klarna administrerar korthanteringen och använder teknik som tillåter identifiering av kortinnehavaren, samt nyttjar PCI-säkrade betalningar. Pareto Watches administrerar inte själv eller sparar några bank- eller kreditkortsnummer. För ytterligare frågor om hur våra partners hanterar information, vänligen kontakta Klarna support eller Stripe support.

Priser

Pareto Watches förbehåller sig rätten att ändra priser och korrigera felaktiga priser på ordrar. Om ett pris är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Pareto Watches att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt.
Pareto Watches har rätt att ta ut extra kostnader om sådana skulle uppstå, samt ändra produktinformation såsom produktbilder samt erbjudanden utan förvarning.

Bilder

Produktbilder och produktbeskrivningar har utformats för att vara så nära verkligheten som möjligt. Pareto Watches reserverar sig för eventuella felaktigheter som kan förekomma på webbplatsen och kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Bilderna kan variera beroende på färginställningarna på din dator. All bildinformation skall ses som illustrationer enbart och garanterar inte korrekt utseende och egenskaper.

Moms och tullar

Alla priser inkluderar svensk moms (25%). När du beställer från ett land inom EU betalar du priset inklusive moms och inga andra avgifter tillkommer. När du beställer från ett land utanför EU dras svensk moms av från priset och du får erlägga eventuell moms och tull i ditt land.

Avbokning och returer

Du har rätt att ångra/häva ett köp inom 30 dagar från det du mottagit varorna. Rätten gäller endast i det fall att produkten och dess originalförpackning inte packats upp och returneras i samma skick som när de togs emot. Om du önskar returnera en beställning ska du fylla i PARETO returformulär och bifoga formuläret tillsammans med den returnerade produkten. Kostnaden och risken för returtransporten till Pareto Watches svarar du för.
Om en produktmodell har upphört, har Pareto Watches rätt att häva köpet och återbetala det belopp som betalats till kunden. Pareto Watches kommer att meddela kunden och erbjuda en ersättningsmodell eller likvärdig produkt om det finns.

Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Pareto Watches egendom till dess att full betalning erlagts.

Leveranser och förseningar

Pareto Watches erbjuder fri frakt över hela världen.
Leveranser sker från Sverige i samarbete med Postnord och deras partner i länder runt om i världen. I det fall du som kund upplever att leveransen är så pass försenad att du inte längre vill fullfölja köpet, är det ditt ansvar att kontakta Pareto Watches och annullera ordern. En avbokning är inte giltigt utan bekräftelse från Pareto Watches via email eller telefon. I det fall beställningen levererats måste du mottaga leveransen och returnera den.

Transportskador

Pareto Watches har det ekonomiska ansvaret om en produkt skadas eller kommer bort under transporten. Det är viktigt att du som kund noggrant kontrollerar dina produkter när du får din leverans för att verifiera att produkterna inte är skadade och att du erhållit rätt produkter enligt din beställning. Om en produkt är skadad vid leverans, ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter leverans, kontakta Pareto Watches samt transportföretaget. Du kommer att behöva informera oss vad som är skadat och även låta oss veta transportföretagets skadenummer. Vänligen fyll i PARETO retursedel. Returförfarandet beskrivs i detalj under FAQ. Defekta produkter som sänds i retur måste förpackas på ett sådant sätt att de inte kan skadas under returtransport. Pareto Watches har rätt att byta ut defekta varor med varor av samma modell. Om varan har upphört, får kunden en full återbetalning. Det ekonomiska ansvaret för produkterna under returtransporten svarar du för.

Ansvarsbegränsning

Pareto Watches ansvar för fel i samband med leverans är begränsad till existerande villkor för försäljningen. Pareto Watches bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men inte begränsat till, leveransförseningar, driftstopp, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada på grund av leveransproblem.

Garanti

Garantin gäller för tillverkningsfel på själva klockan (urverk, glas, boett) vid normal användning under en period av två år från inköpsdatum. Andra delar än ovan omfattas inte av denna garanti.
Om ett garantianspråk uppstår inom garantitiden hänvisas till FAQ för information om reparationsproceduren för din klocka.
Skador och fel som inte täcks av garantin
– Estetiska förändringar på boett, glas eller bakplatta genom allmän förslitning och åldrande av produkten
– Batteri
– Klockarmband samt fäststift
– Fel eller skador orsakade av vårdslöshet eller brist på omsorg (stötskador, bucklor, krossat glas etc.)
– Skador eller fel orsakade av kontakt med vatten, fukt eller eld.
– avsaknad av inköpsbevis eller dokument som styrker inköpstidpunkt
Garantin ska anses ogiltig om klockan har öppnats för inspektion eller demonteras eller reparerats av icke auktoriserad klockservice personal.
Batteribyte debiteras även under garantitiden.
Boett, urtavla, visare, glas, klockarmband eller andra delar, kan ersättas med substitut om originaldelar inte är tillgängliga.
Kunden har rätt till full återbetalning av returfraktkostnaden vid ett godkänt garantiärende.
Denna garanti garanterar att du kan få fri ersättning i enlighet med de villkor som anges häri och inom den angivna tiden. Garantin begränsar inte någon laglig rätt som gäller för dig som kund

Force majeure

Pareto Watches skall undantas från ansvar för skador eller andra påföljder till följd av omständigheter bortom Pareto Watches kontroll. Som sådana omständigheter inkluderas statliga ingripanden, ny/ändrad lagstiftning, krig, brand, översvämning, arbetsstörningar, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport eller väderförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer eller att Pareto Watches eller dess samarbetspartners utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, inklusive Pareto-logotypen, Pareto varumärken, fotografier, upphovsrätt på hemsidan och i det material som publiceras, ägs av Pareto Watches. All användning av webbplatsen eller dess innehåll, inklusive att kopiera eller lagra sådant innehåll helt eller delvis, annat än för ditt eget personliga icke-kommersiellt bruk, är förbjudet utan tillstånd från Pareto Watches.

Websidan www.paretowatches.com kan innehålla användar genererat innehåll från till exempel sociala medieapplikationer. Pareto Watches gör inte anspråk på något ägande för sådant innehåll (bilder, foton och video etc.) och tar inget juridiskt ansvar för det. Om du till exempel misstänker en kränkning av upphovsrätten, eller någon annan rättighet, eller på annat sätt är kränkt av sådant innehåll, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Bedrägeri

Alla försök till bedrägeri kommer att rapporteras till polisen och Pareto Watches förbehåller sig rätten att häva köpet vid sådan misstanke.

Integritetspolicy

Pareto Watches kommer att spara några av dina data för att möjliggöra ditt köp och behandlar all personlig information konfidentiellt. Du har rätt att begära få tillgång till dina uppgifter. Om det är något fel kan du få det ändrat eller borttaget. Pareto Watches lagrar inte eller delar kreditkortsinformation med tredje part. Vi delar inte personlig information, e-post, eller kontaktuppgifter till någon tredje part. För leveransändamål lämnas dina kontaktuppgifter till vår leveranspartner Postnord. Observera att vår webbplats använder cookies för att öka kundupplevelsen.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor och din användning av www.paretowatches.com webbplats regleras av svensk lag. Pareto Watches följer rekommendationerna från Svenska Konsumentverket. Eventuella tvister enligt detta avtal skall avgöras exklusivt av svensk domstol.

Uppsägning

Pareto Watches förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto och/eller din användning av www.paretowatches.com webbplats efter eget gottfinnande, exempelvis om Pareto Watches misstänker att du brutit mot användningsvillkoren. Sådan uppsägning kan ske utan förvarning.

Tillägg

Pareto Watches kan komma att revidera dessa användarvillkor från tid till annan. Varje gång du beställer en produkt från oss, kommer de allmänna villkor som gäller vid tidpunkten för köpet att gälla som avtal mellan dig och Pareto Watches. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet i villkoren.